برچسب ها بـ ‘فرصت’

تصویر نوشته 156

سه شنبه, 10 مارس, 2020

تصویر نوشته 104

سه شنبه, 22 ژانویه, 2019

تصویر نوشته

سه شنبه, 31 اکتبر, 2017

واگویه ها 36

سه شنبه, 11 دسامبر, 2012

شهرزاد هزار و یک شب قصه گفت

تا جان وارهاند

شاد گشت که زنده مانده

اما سرانجام رفت و این دنیا به دیگران وانهاد

قصه گویان زمان حال

تا کی زنده اید؟

فرصت ها را دریابید

ای کاش

ما برای زنده ماندن نیازی به قصه گفتن نداشته باشیم.

گفته های تعمق برانگیز

سه شنبه, 9 آگوست, 2011

باد می وزد،می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی ،هم آسیاب بادی.تصمیم با توست!

**********

زیبا ترین حکمت دوستی،به یاد هم بودن است،نه کنار هم بودن.

**********

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است.

**********

خوب گوش کردن را یاد بگیریم،گاه فرصت ها بسیار آرام در می زنند.

**********

اگر یک روز هیچ مشکلی سرراهم نبود،می فهمم که راه را اشتباه رفته ام.

اندكي با خود خلوت كن

جمعه, 8 جولای, 2011

اندكي با خود تو خلوت كن،به خود فرصت بده

دادگاهي در درون پا كن،به خود جرات بده

از خودت واپرس در اين كوره راه زندگي

جز تمناي دل خود،چيز ديگر ديده اي؟

با كسي از صدق دل ،آيا سخن ها گفته اي؟

يا كه از روي صفا،درد دلي بشنيده اي؟

دست ياري سوي محتاجي و مسكين ديده اي؟

در شفاي روح و جان آدمي،كوشيده اي؟

پيش مردم ظاهرت با باطنت،واحد شده است؟

تا كنون دست پر از درد فقير وبي كسي بوسيده اي؟

بر دل دردمند مردم،مرهمي از مهر خود پاشيده اي؟

جان من،اصلا به دل در ياد آنان بوده اي؟

زندگي،از سوي دوست همچون امانت نزد ماست

گر كني اش وقف ضعيفان،نزد او آسوده اي

دست از تلاش برندار

یکشنبه, 30 ژانویه, 2011

آسمان فرصت پرواز بلندی است

قصه این است چه اندازه کبوتر باشی

***

در 30 سالگي کارش را از دست داد

در 32 سالگي در يک دادگاه حقوق شکست خورد

در 34 سالگي مجددا ور شکست شد

در 35 سالگي که رسيد,عشق دوران کودکي اش را از دست داد

در36 سالگي دچار اختلال اعصاب شد

در 38 سالگي در انتخابات شکست خورد

در 48,46,44 سالگي باز در انتخابات کنگره شکست خورد

به55 سالگي که رسيد هنوز نتوانست سناتور ايالت شود

در 58 سالگي مجددا سناتور نشد

در 60 سالگي به رياست جمهوري آمریکا برگزيده شد

 

نام او آبراهام لينکلن بود

 

جا نزد

هرگز جا نزنيد

بازندگان آنهايي هستند که جا زدند

از جبران خليل جبران

جمعه, 28 ژانویه, 2011

دوستي همواره يك مسؤوليت شيرين است نه يك فرصت.

**********

در میان شما هستند کسانی که خواسته اند برای گریز از تنهایی و بیقراری و یکنواختی ، به زیاده گویی و یاوه سرایی  روی آورند ، زیرا سکوت تنهایی تصویر روشنی از ذات عریانشان را در برابر چشمانشان می گشاید که با دیدن آن رعشه می گیرند و به گریز پناه می برند

**********

به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ، که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن.

**********

درختان شعرهايی هستند كه زمين بر آسمان می نويسد و ما آنها را بريده و از آنها كاغذ می سازيم تا نادانی و تهی مغزی خويش را در آنها به نگارش درآوريم . 

**********