برچسب ها بـ ‘عهد’

ما توبه شکستیم!

دوشنبه, 8 دسامبر, 2014

ما توبه شکستیم
رفتیم و به میخانه نشستیم
بر موعظه زاهد و عابد ،کمر عقل شکستیم
چون باز ز بند و می و میخانه برستیم
صد عهد دگر با کرم یار خطاپوش ببستیم
باز توبه شکستیم
باز عهد ببستیم
صدبار دگر گر شود این دایره تکرار
هرگز نشود خسته خدایی که تورا خلق نموده است
تنها طلبش از تو بود خالصی دل
دوری ز ریا و دغل و حیله و تزویر
او مشتری صدق و صفای دل بنده است
ارباب کرم،چشمه بخشندگی و رحم تمام است
او رحمت عام است
او رحمت عام است

واگویه ها 17

سه شنبه, 31 جولای, 2012

 

این بهار نیز گذشت

و برخلاف آنچه با خود عهد کرده بودم

نتوانستم در طبیعت زیبایی که خلق نمودی غرق شوم

بخشی به خدمت گذشت و بخشی به بطالت و باقی به گناه

خدایا

به امید بهار بعدی می مانم!