برچسب ها بـ ‘علی یار’

دل نوشته 25

شنبه, 19 اکتبر, 2019

علی یار در فیلم شیر سنگی در دل نیمه شب بالای مزار مرادش زمزمه می کند که:
هیچی سر جایش نیست آقا!
مردم دروغ را مثل راست حرف می زنند،
نه دشمنت معلومه ،نه رفیقت.
چه می شه کرد آقا؟
دل میگه یک جور،عقل میگه یک جور،آخه آدم به کدام گوش کنه آقا؟
می شه نشست و هیچ نگفت؟
گفتی با کوه حرف بزن تا دلت واشه،
نمی دانم چه جوره که به کوه هم غریبیم آقا.