برچسب ها بـ ‘عقیده’

تصویر نوشته 35

سه شنبه, 11 جولای, 2017

حسینی هستیم یا یزیدی؟ 2

شنبه, 31 اکتبر, 2015

امام حسین(ع) جمله ای دارد که ترجمه فارسی آن چنین است:

زندگی،عقیده و تلاش در راه اثبات و ترویج آن عقیده است.

کدامین ما در عمل به این عقیده عمل کرده ایم؟

در مقابل ناهنجاری های جامعه چه عکس العملی نشان می دهیم؟

آیا به اندیشه فرو می رویم و دنبال راه حل هایی که باعث بهبود و ارتقای فرهنگی جامعه در زمان مناسب گردد و به اقدام بر اساس آن راه حل ها می پردازیم؟

آیا بلافاصله عکس العمل های احساسی و جنجالی بروز می دهیم و می خواهیم در لحظه مشکل بر اساس عقیده ما حل گردد؟

یا آیا بی تفاوت از کنار مسئله می گذزیم و سعی می کنیم خودمان از مهلکه دور باشیم؟

دانته در کتاب کمدی الهی می گوید:اکثریت قریب به اتفاق ساکنین جهنم را آدم های بی تفاوت در این دنیا تشکیل می دهند!

واگویه ها 61

دوشنبه, 21 جولای, 2014

چقدر مسئولیت پذیریم؟
از کجا حاضریم منافع شخصی را فدای منافع دیگران نماییم؟
کی حاضریم از خود برای دیگران بگذریم؟
این هم شاخصی می تواند باشد
برای سنجش پیشرفت یک جامعه
یا پیروان یک عقیده
یا علی

واگویه ها 55

یکشنبه, 13 اکتبر, 2013

چقدر مسئولیت پذیریم؟

از کجا حاضریم منافع شخصی را فدای منافع دیگران نماییم؟

کی حاضریم از خود برای دیگران بگذریم؟

این هم شاخصی می تواند باشد

برای سنجش پیشرفت یک جامعه

یا پیروان یک عقیده

درد ما

یکشنبه, 21 آوریل, 2013

درد ما تنهایی است

هیچکس دلخوش نیست

به دنبال چه هستیم؟

هدف از ادامه زندگی چیست؟

تنها روز مرگی کردن؟!

راستی مگر زندگی به جز تلاش برای کمک به همنوعان چیز دیگری است؟

به عقیده من،خوشحالی در خوشحال کردن دیگران است.

عقیده شما چیست؟

نیایش

شنبه, 4 فوریه, 2012

     خدایا                                                                                                             

طالب بخشش گناهانم نیستم،با وجود آنکه می دانم چشمه رحمتی

طالب شفاعت کسی نیستم،با وجود آنکه می دانم به هر بها نه ای می آمرزی

طالب هیچ چیز نیستم،با وجود آنکه می دانم بر هرچیز توانمندی

تنها دو چیز از تو می خواهم:

اعتقادم را به خودت پاک و صحیح بگردان

که همچون بنده ات حسین می اندیشم که:زندگی چیزی نیست جز عقیده و مبارزه برای آن،                                                                                                                                                              

و پس از آن مرا در حفظ آن اعتقاد تا دیدارت،یاری نما

چه می اندیشم که:

 عاقبت به خیری یعنی همین

خدایا،مرا به غیر تو ، نیازی مباد

 

روزگاری حتی دزدها وجدان داشتند!

چهار شنبه, 20 آوریل, 2011
گویند روزی دزدی در راهی ، بسته ای یافت که در آن چیزگرانبهایی بود و دعایی نیزپیوست آن بود
آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند
اورا گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟
گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا ، مال او را حفظ می کند
و من دزد مال او هستم ، نه دزد دین
اگر آن را پس نمیدادم و عقیده صاحب آن مال ،خللی می یافت ؛
آن وقت من ، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است

 

آیین جوانمردان(1)

چهار شنبه, 8 دسامبر, 2010

گویند دزدی در راهی،بسته ای یافت که در آن دری گرانبها بود و دعایی نیز همراه آن.

دزد،بسته را به صاحبش برگرداند!

او را گفتند:چرا این همه مال را از دست دادی؟

گفت:صاحب مال عقیده داشت که این دعا،مال او را حفظ خواهد نمود.من دزد مال او هستم،نه دزد عقیده اش.

اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب مال خللی می یافت،آنوقت من دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

کشف الاسرار