برچسب ها بـ ‘عطار نیشابوری’

عارفانه ها 28

چهار شنبه, 31 اکتبر, 2012

ابوسلیمان دارایی گوید:

عارف را چون چشم دل گشاده شد،چشم سرش بسته شود،جز او نبیند.

چنان که همو گفت:

نزدیک ترین چیزی که بدان قربت جویند به خدای تعالی آن است که بدانی که خدای تعالی بر دل تو مطلع است.از دل تو داند که از دنیا و آخرت نمی خواهی الا او را.

عطار نیشابوری

عارفانه ها 26

چهار شنبه, 17 اکتبر, 2012

روزي شيخ ابوالحسن خرقانی نماز مي خواند. آوازی شنيد که ای ابوالحسن، خواهی که آنچه از تو می ‌دانم با خلق بگويم تا سنگسارت کنند؟   شيخ گفت: بار خدايا! خواهی آنچه را که از “رحمت” تو می‌دانم و از “بخشایش” تو می‌بينم با خلق بگويم تا ديگر هيچکس سجده‌ات نکند؟ آواز آمد: نه از تو؛ نه از من.

 تذكره الاولياء عطار نيشابوری

عاشقانه ها 22

یکشنبه, 23 سپتامبر, 2012

سخن رابعه است که گفت:

یا بنی آدم!از دیده به حق منزل نیست و از زبان بدو راه نیست و سمع،شاهراه زحمت گویندگان است و دست و پای،سگان حیرتند.

“کار با دل افتاده!”

بکوشید تا دل را بیدار دارید که چون دل بیدار شد او را به یار،حاجت نیست.یعنی دل بیدار آن است که گم شده است در حق و هرکه گم شد یار چه کند؟

 

عطار نیشابوری

عارفانه ها 22

چهار شنبه, 19 سپتامبر, 2012

ذوالنون مصری گفت:

آنکه عارف تر است به خدای،تحیر او در خدای سخت تر است و بیشتر،از جهت آنکه هرکه به آفتاب نزدیکتر بود،در آفتاب متحیرتر بود تا به جایی رسد که او نبود!

 

عطار نیشابوری

عارفانه ها 17

چهار شنبه, 8 آگوست, 2012

نقل است که کسی نزد شیخ ابوعلی دقاق آمد و گفت: ای استاد از جایی دور به نزد تو آمده ام.

ابو علی گفت: این حدیث به قطع مسافت نیست،از نفس خویش گامی فراتر نه که همه مقصودها تو را حاصل است.

 

عطار نیشابوری