برچسب ها بـ ‘عصبانيت’

عشق و نفرت

سه شنبه, 26 جولای, 2011

نفرت ميل به جدايي و دور شدن است،وعشق ميل به نزديك بودن و يكي شدن

هرگاه نفرت وجودتان را فرا مي گيرد،دوست داريد از فرد مورد علاقه خود دور شويد

در زندگي عادي،لازمه نزديك شدن دوباره،همين دور شدن است

درست مثل غذا خوردن،هنگامي كه گرسنه هستيد،غذا مي خوريد

و وقتي سير شديد،دست از غذا مي كشيد.عشق نيز مانند غذاست.

غذايي بسيار ظريف،در واقع ما با عشق تغذيه مي شويم.

هنگامي كه به شخصي عشق مي ورزيد

عشق تان باعث مي شود اين نياز ظريف گرسنگي ارضا شود و از بين برود

سپس ناگهان احساس سيري و رضايت مي كنيد

و اين ميل در شما بوجود ميايد كه از او جدا شويد و دور بمانيد

ولي وقتي دوباره احساس گرسنگي كنيد

دوست خواهيد داشت به معشوقتان نزديك شويد

به يكديگر محبت بورزيد و يكي شويد

عشق سكه اي است با دورو

كه يك روي آن نياز و گرسنگي است و روي ديگرش رضايت و سيري

در واقع رضايت و سيربودن را با نفرت اشتباه مي گيريد

هرگاه متوجه شويد كه نفرت در حقيقت فرصتي است كه به خودتان مي دهيد

تا دوباره احساس نياز و گرسنگي كنيد

نه تنها نفرتتان بخشي از عشقتان خواهد شد ،بلكه آن را تقويت نيز مي كند

در اين صورت عصبانيت نيز بخشي از مهرباني تان مي شود و آن را تقويت مي كند

مهرباني كه عصبانيتي در آن نباشد،توخالي و يك بعدي است

و انرژي اي در آن وجود ندارد.عشق بدوننفرت،كاملا بي رنگ و بوست.

در اين صورت ازدواج،مثل زنداني است كه گرفتارش مي شويد

و رهايي از آن امكانپذير نيست،ولي با عشقي كه با تفر همراه است

نوعي آزادي و رهايي وجود دارد كه به آن رنگ و بو مي دهد

در زندگي هاي شما طلاق متاسفانه به اين دليل رخ مي دهد

كه هرروز آن را به تاخير مي اندازيد

شما طلاق و جدايي را هرروز به تعويق مي اندازيد

و مشكلات آنقدر روي هم انباشته مي شود

كه ناگهان روزي ازدواج و زندگي مشترك را نابود مي سازد

راه چاره اين است كه هرروز همسرتان را طلاق دهيد و دوباره با او ازدواج كنيد

درست مثل شب و روز،گرسنگي و سيري،تابستان و زمستان

و مرگ و زندگي كه پيوسته در حال تغييرند و اين تغيير ريتم خاص خودش را دارد

هنگامي كه عشق مي ورزيد،كاملا عشق بورزيد

و هنگامي كه متنفر هستيد،كاملا نفرت داشته باشيد

و ناگهان زيابيي هردو را درك خواهيد كرد

نفرت كامل درست مثل عشق كامل،زيبايي خودش را دارد

زندگي همواره در تغيير است

و هرچه اين تغيير را بهتر درك و قبول كنيد

متوجه مي شويد كه نفرت هرگز در مقابل عشق نيست

بلكه عشق را كامل مي كند

“اشو”

 

سه گانه ها

جمعه, 22 جولای, 2011

سه چيز در زندگي پايدار نيستند:

روياها

موفقيت ها

شانس

سه چيز وقتي در زندگي از دست رفتند،باز نمي گردند:

زمان

گفتار

موقعيت

سه چيز ما را نابود مي كنند:

تكبر

زياده طلبي

عصبانيت

سه چيز انسانها را مي سازد:

كار سخت

صميميت

تعهد

سه چيز بسيار ارزشمند در زندگي:

عشق

اعتماد به نفس

دوستان

سه چيز كه در زندگي هرگز نبايد آنها را از دست داد:

آرامش

اميد

صداقت

خوشبختي زندگي ما،بر سه اصل استوار است:

تجربه از ديروز

استفاده از امروز

اميد به فردا

تباهي زندگي ما نيز،بر سه اصل استوار است:

حسرت ديروز

اتلاف امروز

ترس از فردا