برچسب ها بـ ‘ضعیفان’

تصویر نوشته 114

سه شنبه, 30 آوریل, 2019

چه کنم؟

دوشنبه, 28 دسامبر, 2015

من که در وحشت این زندگی و روز و شبش
به هزار شاخه و هر خار و خسی آویزم
من که در حسرت فردا و دو صد روز دگر
دلق صد رنگ ریا،بر سر هر دون و دنی می ریزم
من که در خواب شبانه،به دو صد طرفه و مکر
نقشه ها می تنم اندر دل پر حیله و آنگه خیزم
کاش نقشی ز خدا در دل من مهمان بود
روز موعود،چه خاکی به سر خود ریزم؟
چون که او طالب احوال ضعیفان گردد
به چه حال گردم و از شرم کجا بگریزم؟

خدا کجاست؟

دوشنبه, 20 ژوئن, 2011

خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد

خدای بنده هایی همچو ما باشد

خدا اندرز به نیکی ها دهد ما را

کجا پروردگار راضی جز این باشد؟

نداریم ما گریزی جز طریق یاری مردم

مپندارش که غیر این،قبول درگهش باشد

خدا را گر به تیمار ضعیفانش تو دریابی

امید لطف و مهر او،به روز داوری باشد

خدا را در میان مردمش دریاب

کجا عاشق جدا از یار خود باشد؟

خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد

خدای بنده هایی همچو ما باشد