برچسب ها بـ ‘صمد بهرنگی’

دل نوشته 10

شنبه, 6 جولای, 2019

به قول ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی:
مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم – که می شوم – مهم نیست ، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.
کاملا با او موافقم.
تا نیرو داریم باید سعی کنیم به حال دنیا مفید باشیم و چون پیر و ناتوان شدیم، مهم نیست . فقط باید سعی کنیم ناراحتی و زیانی برای دیگران نداشته باشیم.
آخر زندگی فقط عشق است و بس

تکه های ناب 26

چهار شنبه, 31 اکتبر, 2018

ماهی سیاه کوچولو به خودش گفت:
مرگ خیلی آسان می‌تواند الان به سراغ من بیاید،
اما من تا می‌توانم زندگی می‌کنم.
نباید به پیشواز مرگ بروم.
البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست.
مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.

ماهی سیاه کوچولو – صمد بهرنگی

حزب و حزب گرایی

شنبه, 28 سپتامبر, 2013

رای دادن به شهردار در شورای شهر در ماه پیش ،برای چندمین بار سر یک زخم قدیمی را باز کرد که همان اهمیت و اعتبار حزب و تحزب در ایران است.

ایرانی ها اصولا مردمی فردگرا هستند و تحزب هرگز نتوانسته است در کشور ما بعنوان یک سازمان اجتماعی قاعده مند ابراز وجود کند و ریشه بدواند.

این موضوع ریشه در فرهنگ ما دارد و حتی در ورزش هم ما در رشته های انفرادی همچون کشتی و وزنه برداری در جهان موفق تریم تا در رشته های تیمی.

اصولا ما ایرانی ها ،زیاد معتقد به تصمیم گیری بر اساس یک راهبرد متمرکز نیستیم و شاید حق هم همین باشد.اصول حزبی حکم می کند که اعضای حزب تصمیم کمیته مرکزی را بر عقاید شخصی ترجیح داده و آن را عملی سازند حتی اگر فردی احساس کند و باورش این باشد که این تصمیم درست نیست.

خانم الهه راستگو نیز بر همین مبنی عمل کرد و به کاندیدایی که مورد قبول خودش بود رای داد،اگر چه حزبش دستور دیگری به او داده بود.

در تاریخ معاصر کشورمان هم افراد زیادی به استقلال فکری خود بیشتر اهمیت می دادند،مثل صمد بهرنگی،دکتر شریعتی و یا حتی استاد مطهری.تازه احزاب هم بعد از مدت کوتاهی دچار اختلافات درونی می شود و چند تکه می شوند،مثل جبهه ملی و اصولگرایان و اصلاح طلبان.

به راستی حق با کیست؟

شما چه فکر می کنید.