برچسب ها بـ ‘صددله’

تکه های ناب 35

چهار شنبه, 9 ژانویه, 2019

صد دِله یاری و یار ِ یک دِله خواهی؟

عین القضات همدانی