برچسب ها بـ ‘صائب تبریزی’

از صائب تبریزی

دوشنبه, 8 جولای, 2019

ما دستخوش سبحه و زنار نگشتيم
در حلقه ى تقليد گرفتار نگشتيم
خود را به سراپرده ى خورشيد رسانديم
چون شبنم گل، بار به گلزار نگشتيم
در دامن خود پاى فشرديم چو مركز
گرد سر هر نقطه چو پرگار نگشتيم
چون خشت نهاديم به پاى خم مى سر
بر دوش كسى همچو سبو بار نگشتيم
ما را به زر قلب خريدند ز اخوان
بر قافله از قيمت كم، بار نگشتيم
چون يوسف تهمت زده، از پاكى دامن
در چشم عزيزان جهان، خوار نگشتيم
صد شكر كه با صد دهن شكوه درين بزم
شرمنده ى بيتابى اظهار نگشتيم
افسوس كه چون نخل خزان ديده درين باغ
دستى نفشانديم و سبكبار نگشتيم
فرياد كه سوهان سبكدست حوادث
شد ساده ز دندانه و هموار نگشتيم
صائب مدد خلق نموديم به همت
درظاهر اگر مالك دينار نگشتيم

از صائب تبریزی

دوشنبه, 15 اکتبر, 2018

خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم،خندیدن نداشت

از صائب تبریزی

دوشنبه, 15 ژانویه, 2018

يک چشم زدن وقت می ناب نداريم!
تا شيشه ببالين نبود خواب نداريم!
تا بوسه چند از لب پيمانه نگيريم!
چون شيشه خالی بجگر آب نداريم!
در روز حريفان دگر باده کشانند!
ماييم که می در شب مهتاب نداريم!
از حادثه لرزند بخود قصر نشينان!
ما خانه بدوشان غم سيلاب نداريم!
در دايره بی سببی نقطه محويم!
هرگز خبر از عالم اسباب نداريم!

باز هم از عشق

چهار شنبه, 22 ژوئن, 2011

عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد

 

  این ترازو سنگ و گوهر را برابر می کشد

 
افتاب روز محشر بیشتر میسوزدش

 

 هرکه اینجا درد داغ عشق کمتر میکشد

صائب تبریزی

*******

من بنده عاصی ام،رضای تو کجاست؟

تاریک دلم ،نور و صفای تو کجاست؟

ما را تو بهشت،ار به طاعت بخشی

این بیع بود،لطف و عطای تو کجاست؟

ابو سعید ابوالخیر