برچسب ها بـ ‘شکسپیر’

از شکسپیر

شنبه, 5 ژانویه, 2019

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..
زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

تکه های ناب 34

چهار شنبه, 2 ژانویه, 2019

ابلیس می تواند از کتاب مقدس جهت منافع خود آیه بیاورد.

شکسپیر

از شکسپیر

شنبه, 2 آگوست, 2014

شکسپیر گفت:

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..
زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

کمی بیاندیشیم 50

سه شنبه, 12 مارس, 2013

از آن نترس که زندگیت پایان گیرد

از آن بترس که هرگز آغاز نگردد

گریس هانس

******************

با نظر تو مخالفم،اما جانم را می دهم تا تو بتوانی نظرت را بیان کنی!

ولتر

*******************

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی

لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد

شکسپیر

کمی بیاندیشیم 44

سه شنبه, 22 ژانویه, 2013

از دست دادن امیدی محال و پوچ،خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

شکسپیر

******************

موفقیت کلید شادی نیست،بلکه شادی کلید موفقیت است.

اگر کاری را که انجام می دهی،دوست داری،موفق خواهی بود.

***********************

مهمترین عنصر فرمول موفقیت،عبارت است از شیوه کنار آمدن با مردم

کمی بیاندیشیم 42

سه شنبه, 8 ژانویه, 2013

عظمت خدای هرکس ، به اندازه بزرگی ذهن اوست.

موریس مترلینگ

********************

به دنبال کسانی نباش که با آنها زندگی کنی،

به دنبال کسانی باش که بدن آنها نتوانی زندگی کنی.

شکسپیر

*************************

به جای آنکه تاریکی را لعنت کنی،شمعی روشن کن

کمی بیاندیشیم 39

سه شنبه, 18 دسامبر, 2012

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

شکسپیر

 

 

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری،  موفق خواهی بود.

هرمن کین

 

 

موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن. راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است.

 

آنتونی رابینز

 

کمی بیاندیشیم 32

سه شنبه, 30 اکتبر, 2012

 

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید آنها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند . . .

.

.

.

از گوش دادن به سخنان دشمنانتان غافل نباشید آنها اشتباهات شما را به خوبی بیان میکنند !

)شکسپیر(

.

.

.

مهم ترین زمان برای نگه داشتن خلق و خوی ما وقتی است که طرف مقابل ، آن را از دست داده . . .