برچسب ها بـ ‘شك’

سخناني از طلا با ارزشتر

شنبه, 9 جولای, 2011

مردم ممكن است به حرفهايت شك كنند،اما عملت را باور مي كنند.

**********

هنگامي كه در زندگي سربالايي مي روي،با مردم مهربان باش،زيرا هنگامي كه سرازير مي شوي،به آنها احتياج خواهي داشت.

**********

هيچ گاه توضيح مده!

دوستانت به آن نياز ندارند و دشمنانت باور نخواهند نمود.

***********

هنگام انتقام گرفتن ،دو چاله بكن

يكي هم براي خودت!

***********

جرات داشتن به معني نترسيدن نيست،بلكه توانايي تصميم گيري و عمل بهنگام مواجه شدن با ترس است.

***********

شما بايد خودتان رشد كنيد!

مهم نيست قد پدرتان چقدر بوده

**********

در جاده زندگي،اگر راه اشتباهي را در پيش گرفته ايد

هرگز دور زدن ممنوع نيست!

از دكارت

یکشنبه, 6 فوریه, 2011

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم

***********

رقابت تا زماني پسنديده است که کار به حسادت نکشد.

**********

مي انديشم پس هستم ، هستم چون فکر مي کنم ، و فکر مي کنم چون شک مي کنم .

***********

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده! زیرا همه فکر می کنند که به اندازه ی کافی عاقلند!