برچسب ها بـ ‘سیاه’

تصویر نوشته 170

سه شنبه, 14 جولای, 2020

تصویر نوشته 116

سه شنبه, 14 می, 2019

واگویه ها 51

یکشنبه, 14 جولای, 2013

فراموش نکن

شب هرچه هم که تاریک و سیاه باشه

سرد و ترسناک باشه

خاموش و بی روح باشه

طولانی و کسل کننده باشه

نهایتا صبح خواهد رسید