برچسب ها بـ ‘سنگ مزار’

کمی بیاندیشیم 18

سه شنبه, 24 جولای, 2012

 

به قـــول مارتین لوتر کینگ،

گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند,سخت است اما دادن آزادی

به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است

  

به قـــول مایکل اسکوفیلد

همیشه اون تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی

 

 

به قـــول خسرو گلسرخی:

بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند؛ تا آیندگان ندانند بیعرضگان این

برهه از تاریخ ما بوده ایم

 

 

به قـــول زنده یادحسین پناهی

تازه میفهمم بازی های کودکی حکمت داشت

تمرین روزهای نفس گیرزندگی بود