برچسب ها بـ ‘سنگدلی’

تا به کی؟

دوشنبه, 26 نوامبر, 2018

قاب تمثال تو و چشم حریصم شب و روز
همچو یاران صمیمی و قدیمی،نشدند سیر هنوز
چشم شهلای تو و دیده حسرت زده ام
همچو بیمار و حکیمی ،به پرستاری عشقند هنوز
مزه آن لب شیرین شکرت بر لب من
گرچه دیری است نخوردم،تر و تازه است هنوز
نازنین عمر من و این دل سودازده ام،گشت تمام
تو به این سنگدلی،مایل و پابندی و مشغول هنوز؟