برچسب ها بـ ‘سلامت’

سوختن و خوش بودن

دوشنبه, 7 ژانویه, 2013

شبی شمعی که با نور کم خود

به محفل روشنی می داد،می گفت:

بسوزم تا تو ای گمگشته در ره

ببینی پیش و پشت پای خود را

 

بسوزم من ولی آرام و شادم

که یاران در شب تاریک و تیره

اگر چاهی بود در پیش روشان

بجویند در سلامت راه خود را

 

اگر شمعی شدی در راه یاران

بسوزیدی و گشتی یار آنان

دلت خوش باد که در مزلگه حق

شود از نور تو روشن دل و جان

عارفانه ها(2)

چهار شنبه, 18 آوریل, 2012

 

آن کس که نماز کند و روزه دارد
به خلق نزدیک بود
و آن کسی که فکرت کند به خدای

******

عافیت در تنهائی یافتم
و سلامت در خاموشی

******

هیچ طاعت بزرگ تراز آن ندیدم که بدی با نیکی درافتاده بود

و تو او را از آن بازداری

شیخ ابوالحسن خرقانی

اگر من…….بودم

سه شنبه, 21 فوریه, 2012

اگر من یک داروساز بودم

از همه می خواستم که گرمی در مواد اولیه داروها،تخلف نکنند

همراه تهیه هر دارویی دعایی از عمق دل برای سلامت آنان که مصرفش می کنند،همراه می کردم

دائما در هنگام تهیه دارو با خود زمزمه می کردم که:ای آنکه نامت دوا و یاد و ذکرت شفاست

می دانم که تا تو نخواهی،نمی شود

پس شفا ده درد بندگانت را

و روی جعبه های دارو ،در کنار جمله”قبل از مصرف تکان بدهبد”،اضافه می کردم که:

همچنین قبل از مصرف،روحتان را هم حسابی تکان دهید تا ناآرامی ها بیرون بریزند و دارو را در کمال آرامش میل نمایید،تا بهتر اثر کند!