برچسب ها بـ ‘ستارالعیوب’

گفتگو با یک دوست 5

شنبه, 27 ژانویه, 2018

گفت: یعنی واقعا هیچ راه حلی به ذهنت نمی رسه؟
گفتم: چرا ،اما فکر می کنم عملی نیست.
گفت: خوب همان را بگو.

اول – شک و تردید و زیر سوال بردن نظم کنونی جهان و قوانین موجود بین المللی
دوم – آموزش های لازم به منظور تغییر فرهنگ و نگاه مردم در حل مشکلات موجود بشری
سوم – تخلقوا به اخلاق الله،یعنی:
– تک تک ابنای بشریت را عزیز چون خود دانستن
– ستارالعیوب بودن
– از آنچه که داریم – چه علم و چه ثروت مادی – همه را بهره مند سازیم
یعنی مقصودم این است که به نظر من خدا انسان را برای خدمت به همنوعانش آفریده است و بس.

مقالات 31

یکشنبه, 13 دسامبر, 2015

عرفان غربی و عرفان شرقی 10

عارف شرقی علاوه بر اینکه مانند عارف غربی “سیر درون” دارد ، و “عاشق” است و “صبور”،اما چون به خود رسید،نمی ایستد و ادامه می دهد و در نتیجه:
– عارف شرقی،آزاده وبی نیاز است و عارف غربی اینگونه نیست.
– عارف شرقی بخشنده و سخی است و عارف غربی اینگونه نیست.
– عارف شرقی همنوع نواز است و عارف غربی اینگونه نیست.
– عارف شرقی از خودنمایی بیزار است و عارف غربی اینگونه نیست.
– عارف شرقی ستارالعیوب است و عارف غربی اینگونه نیست.

سعی نماییم زیستنمان”عارفانه زیستن”باشد با توجه و آگاهی از وجود و نظارت خداوند سبحان.

تخلقوا به اخلاق الله

شنبه, 3 آگوست, 2013

همین امروز و فردا ،دولتی جدید در کشور با میلیون ها امید این مردم شروع به کار می نماید.

صرفنظر از اینکه دولتهای قبلی چگونه بوده اند(اگرچه می توان از کیفیت زندگی مردم به خوبی به این امر پی برد) برای دولت جدید توصیه هایی دارم:

اگر از من بپرسند بزرگترین صفت خدا چیست؟ فوری خواهم گفت: ستار العیوبی او.

و اگر بپرسند:بزرگترین توانایی خدا چیست؟ خواهم گفت: خلاقیت او.

و اگر در نهایت بپرسند :بهترین لطف او را در چه می دانی؟ خواهم گفت: رحمان و رحیم بودن او.توبه پذیری او.

به نظر من اگر دولت جدید نیز از همین روزهای آغازین کار خود،بدی ها و ظلم های گذشته را فراموش نمایند و با عدم بیان عیوب گذشتگان مبنا را بر بکار گیری شایسته ترین افرادی بدانند که هم شناسنامه ایرانی دارند و هم شوق خدمت به مردم و کشور خود،مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد و رفاه و آسایش زندگی با کیفیتی بالا در خانه ما را هم خواهد زد.

چنین باد.