برچسب ها بـ ‘زیردست’

نقد و تحلیل جباریت 39

یکشنبه, 31 می, 2020

در ابتداي كار مردم زيردست و حقيرشده خود را با اين نوع نظام سازگار كرده و به نوعي كنار مي آيند. با يك نگاه
نسبتاً دقيق، چنان آهنگ پرعظمتي از ترس و بزدلي عمومي را مي توان مشاهده كرد كه به هيچ عنوان در مخيلة هيچ مستبد مستكبري نمي گنجد.
در اين موقع قانون دسته سازي و جناج بندي كه از ابتداي كار در اطراف شخص حاكم جريان داشت، گسترش يافته و عليه كلّ ملت به كار گرفته مي شود. ارتباطات دوستانه و رفاقت هاي صميمي تماماً به ديدة شك و ظن نگريسته مي شود و وفاداري هاي سابق به خيانت كشانده مي شوند، چرا كه توقّعات پردامنة نظام خودكامگي پايداري در روابط انساني را برنمي تابد.
پيش از اين به مسألة ترس و هراس پرداختيم، اكنون توجه كنيد كه عامل هراس چه پديد ه هايي را مي تواند بيافريند:
نظام خودكامگي چنين حرف مي زند: ” اگر تو به دوستت (كه ما او را فردي مفسد مي شناسيم) وفادار بماني، نشان داده اي كه تو خود نيز همانند اويي، بنابراين تو نيز مانند او سزاوار مرگي ! ولي اگر تو مجرم نيستي پس بايد نشان دهي كه با او (كه چهرة محرمانه اش شناخته شده است ) فاصله داشته و ارتباط خود را با او قطع كرده و حاضري تا اطلاعاتي بر ضد او دراختيار ما بگذاري و عليه او شهادت بدهي، چنانچه اين كار را نكني، آنچه برسر دوستت آمده بر سر تو نيز خواهد آمد و بعد از آن نيز بر سر ديگر دوستانت همان خواهد آمد كه بر سر تو آمده است.”
كاملاً روشن است كه در چنين شرايطي حفظ و پاي بندي به پيمان دوستي تا چه اندازه پرمخاطره و دشوار است و چگونه ادامة زندگي و ترك رابطه دوستانه اي با ريسك مرگ، ترس و ذلّت خاصي را بر روند حيات فردي و اجتماعي حاكم مي كند.

ایران و ایرانی 69

چهار شنبه, 3 سپتامبر, 2014

ما باید به جای تعهد به عدالت در توزیع فقر موجبات ایجاد ثروت حلال در کشور را فراهم نموده و بانی توزیع عادلانه ثروت در جامعه گردیم تا به قول مولای متقیان آنگاه که پاسخگوی زندگی افراد زیر دستمان بودیم سربلند باشیم.یادمان نرود گفته پر معنی و راهگشای “ماهاتیر محمد”نخست وزیر بزرگ مالزی که نوشت:
سرمایه گزاران و سرمایه داران هر کشور حکم مرغان تخم طلا در هر جامعه را دارند.با فراری دادن یا از بین بردن آنها خود را و مردم جامعه را از تخم های طلایی آنان محروم نکنیم.
متاسفانه به علت عدم پایبندی به این امر و عدم امنیت سرمایه گزاران ثروت و سرمایه های بسیار زیاد و عظیمی از کشور به کشورهای دیگر منتقل شده است که باعث آبادی کشورهای بیگانه گردیده است.به راستی چرا و چه کسی در این زمینه مقصر است. این نیز چندان مهم نیست که اکنون باید به فکر ساده سازی قانون تجارت تا حد ممکن و وضع قوانینی مبنی بر حمایت سرمایه داران و ثروت حاصل از فعالیت حلال آنان دست یازیم.این کار چندان مشکلی نیست اما اگر عملی گردد و چند سالی هم در عمل صداقت ادعای ما اثبات گردد به یقین سرمایه های بی حد و حساب ایرانیان عاشق اما دور از وطنمان نیز به سرزمین مقدسمان بازخواهد گشت.چنین باد