برچسب ها بـ ‘زیبایی’

تصویر نوشته 62

سه شنبه, 13 فوریه, 2018

این روزها……

یکشنبه, 15 سپتامبر, 2013

این روزها کسی به خودش زحمت نمیدهد یک نفر را کشف کند……

..  زیبایی هایش را بیرون بکشد 

..  تلخی هایش را صبر کند 

..  آدم های امروز 

..  عشق های کنسروی می خواهند 

..  یک کنسرو که فقط درش را باز کنند 

 بعد یک نفر شیرین و مهربان و زیبا از داخل کنسرو بپرد بیرون…….

وهی لبخند بزند و بگوید: 

  حق با تو است!

جواب بده!

یکشنبه, 16 اکتبر, 2011

جواب سلام را با علیک بده

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت

جواب ترس را با جرات

جواب دروغ را با راستی

جواب دشمنی را با دوستی

جواب دوستی را به زیبایی

جواب توهم را به روشنی

جواب خشم را به صبوری

جواب سرد را به گرمی

جواب نامردی را با مردانگی

جواب همدلی را با رازداری

جواب پشتکار را با تشویق

جواب اعتماد را با بی ریایی

جواب بی تفاوتی را با التفات

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را بی غرور

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب لبخند را با خنده

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید

جواب گناه را با بخشش

و جواب عشق،چیست جز عشق؟

لذت های ارزان(4)

شنبه, 1 اکتبر, 2011

احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوییم.

گاهی کمی پابرهنه راه برویم.

بدون اینکه مقصد خاصی داشته باشیم،پیاده روی کنیم.

وقتی کارمان را خوب انجام دادیم،خودمان را به یک بستنی یا میوه یا قهوه دعوت کنیم.

در جلوی آینه بایستیم و خود را تماشا کنیم.

سعی کنیم فقط نشنویم،بلکه به طور فعال گوش کنیم.

رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم.

زیر باران راه برویم.

کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم.

تنهایی

شنبه, 29 ژانویه, 2011

دلي که از بي کسي غمگين است،هر کسي را مي تواند تحمل کند.هيچ ﮐس بد نيست.

 دلي که در بي اويي مانده است،برق هر نگاهي جانش را مي خراشد.

 اما چه رنجي است لذت را تنها بردن و چه زشت است زيبايي را تنها ديدن و چه بدبختي آزار دهنده اي است تنها خوشبخت بودن!

در بهشت تنها بودن سخت تر از کوير است ….