برچسب ها بـ ‘زرتشتی’

دوزخ در ادیان الهی 6

شنبه, 9 دسامبر, 2017

پس از بررسی مطالب فوق به نکات ارزشمندی دست پیدا می کنیم،از جمله اینکه:
– در طبقه بندی های ذکر شده در سه دین زرتشتی و مسیحیت و اسلام مشاهده می گردد دروغ و بد عهدی در پیمانها و ظلم حاکمان در سخت ترین و پرعذاب ترین گناهان قرار گرفته اند.
رسول خدا(ص) می فرماید:
دروغگو دشمن خداست.
و بر سنگ نوشته بیستون از قول داریوش چنین آمده است که:
سخت از دروغ بپرهیز،اگر می خواهی کشورت از بدی در پناه باشد،دروغگو را سزا ده.
– ظلم به والدین و همنوعان نیز از عقوبت های بسیار سختی برخوردارند.
– تن آسایی و اسراف در خوردن و اندوختن مال و عدم برخورداری همنوعان نیازمند از اموال مازاد ثروتمندان نیز در پیشگاه خداوند سبحان نیز بسیار مورد نکوهش و غضب خداوند واقع شده است.
– و جالب اینکه بی تفاوتی و بیطرفی در مسائل اجتماعی نیز در پیشگاه خداوند مذموم و ناپسند است.

گفتگو

شنبه, 30 آگوست, 2014

گفت:نظرت در مورد “داعش” چیست؟
گفتم: اینها هم مثل همه عاشقان قدرت دین را وسیله ای کرده اند برای ارضای جاه طلبی ها و حکومت جابرانه خود.
گفت:چطور؟
گفتم: ببین! زرتشتی و مسلمان و یهودی و مسیحی و شیعه و سنی و کاتولیک و ارتدکس و پروتستان وبودایی و……همگی به خدای واحدی برای هستی معتقدند .پس خدای همه ما یکی است.
این خدای واحد راضی است که مسلمانش زرتشتی ها را از دم تیغ بگذراند.یهودی اش صدها هزار مسیحی را بکشد.در جنگ های صلیبی مسلمان و مسیحی صدها هزار از یکدیگر را بکشند،یهودی ها مسلمانان را بکشند و آواره کنند ،سنی ها شیعیان را قتل عام کنند؟
گفت:مسلما خیر.همه ما بندگان همان خدای واحدیم.او حتی راضی به آزار بیخدایان هم نیست.
گر زمن پرسی از آن لطف که من می دانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه ، یکی است
گفتم:پس ما به اسم خدا بر خلاف خواسته او عمل می کنیم.اینطور نیست؟
جوابی به من نداد!

ایران و ایرانی 11

یکشنبه, 1 جولای, 2012

ایرانیان شاخه ای از اقوام هندو اروپایی بودند که در هزاره های پیش از میلاد به فلات ایران در آمدند . ایشان ،از میان اقوام اروپایی با هندوان نزدیکی بیشتری داشتند . محققان بر این باورند که هندو ایرانیان به صورت قومی واحدی می زیستند تا اینکه شاخه ای به ایران و شاخه ای به هند شدند . از این روست که صورت کهنی اساطیر ایرانی شباهت بسیاری با صورت های کهن اساطیر هندی می دارد . اسطوره شناسان گاه با کمک اساطیر قوم خویشاوند صورت کهن یا باستانی اسطوره های خاص را بازسازی می کنند . اثر هندی که بیشتر از آثار هندو به کار اسطوره شناسی ایرانی می آید کتاب ریگ و دابه به زبان سنسکریت است با جایگیر شدن هندوان ایرانیان در سرزمین های نوسیر تکاملی اسطوره های تا ـحد ـ زیادی ـ مشترک ایشان تفاوت یافت . اساطیر ایران از اسطوره های اقوام بومی بجز ایران و اسطوره های میانروانی تأثیری زیادی پذیرفت محققان این تأثیرها را در جا به جایی اساطیر ایرانی نشان داده اند .                                                                        کهن ترین نمونه هایی که از صورت باستانی اساطیر ایران مانده است اشاره هایی در اوستا ست به خصوص دویشت ها .چون شیت ها بیش از هر چیزی مجموعه ی سرودهای نیالشتی است اشارت های مفصل به اسطوره ها به آنها نیست هر آنچه هست سربسته و کوتاه است وانگهی تدوین کنندکان شیت ها از آشنایی شنونده با شخصیت هایی که نام برده می شدند مطمئن بودند به هر حال همین اشارات کوتاه و البته نسبتأ پر شماره سخت به کار می آید از جمله به کمک آن ها صورت کهن نام شخصیت ها را می توان یافت . مفصل ترین متن ها در باره اساطیر ایران در نوشته ها ی زرتشتی به زبان فارسی میانه است . تدوین نهایی اکثر آن ها در اوایل دوران اسلامی است ولی بیشترشان مبتنی بر متن ها ی اواخر دوران ساسانی است که بعضأ مطالبی مربوط به وقایع پس از حمله تازیان به ایران نیز به کتاب اضافه کرده اند . شماری از نامورترین این کتاب ها عبارتند از بندهش ، دینکرد ، گزیده ها ی از اوسپرم و روایت پهلوی .پس از آمدن اسلام به ایران ، بسیاری از اسطوره های ایرانی کنار گذاشته شد یا حداقل از رونق و رسمیت افتاد ،خصوصأ آن ها که در تضاد یا تقابل با باورهای اسلامی رسا می بود . اسطوره های مربوط به خلقت ، کردارهای ایزدان و کلأ یزدان شناسی نیرو های فرا طبیعی و پیش بینی های مربوط به پایان جهان از آن جمله است بر خلاف موارد ذکر شده ، کردارهای شخصیت های اسطوره های در قالب حماسه به فارسی نو انتقال یافت و تا اندازه زیادی حفظ شد چنان که بزرگترین اثر حماسی تاریخ ایران شاهنامه فردوسی در دوران اسلامی نوشته شده است . شاهنامه از نظر ادبی و حماسی بر همه آثار دوران های پیش برتری شگرفی می دارد .