برچسب ها بـ ‘زاپاتا’

دل نوشته 28

شنبه, 9 نوامبر, 2019

رهبر قوی،مردم را ضعیف بار می آورد،
مردم قوی،احتیاج به رهبر ندارند.
“زاپاتا”
مردم قوی نیاز به خادمینی قوی دارند.
مردمی قوی با خادمینی قوی،کشوری آباد می سازند