برچسب ها بـ ‘روزنه’

پیله

دوشنبه, 23 جولای, 2018

چه کسی می داند که تو درپیله ی خود تنهایی

چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی

پیله ات را بگشای
تو به اندازه پروانه شدن زیبایی

خدا را برایتان آرزو دارم

شنبه, 15 سپتامبر, 2012

خــــدا تنها روزنه امیدی است كه هیچگاه بسته نمیشود،

تنها كسی است كه با دهان بسته هم میتوان صدایش كرد،

با پای شكسته هم میتوان سراغش رفت،

تنها خریداریست كه اجناس شكسته را بهتر برمیدارد،

تنهاكسی است كه وقتی همه رفتند میماند،

وقتی همه پشت كردند آغوش میگشاید،

وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود و

تنها سلطانی است كه دلش با بخشیدن آرام میگیرد نه با تنبیه كردن.

 

خـــــــــــدا را برایتان آرزو دارم