برچسب ها بـ ‘رنگ زیبای انار’

می توان عاشق بود

دوشنبه, 25 آوریل, 2016

می توان عاشق بود
به همین آسانی
من خودم
چند سالی ست که عاشق هستم
عاشق برگ درخت
عاشق بوی طربناک چمن
عاشق رقص شقایق در باد
عاشق گندم شاد!
آری
می توان عاشق بود
مردم شهر ولی می گویند
عشق یعنی رخ زیبای نگار
عشق یعنی خلوتی با یک یار
یا به قول خواجه،
عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار
من نمی دانم چیست
اینکه مردم گویند
ﯾﺎ به قول ﺧﻮﺍﺟﻪ،
من نه یاری، نه نگاری، نه کناری دارم
عشق را اما من،
با تمام دل خود می فهمم
عشق یعنی رنگ زیبای انار

«فروغ فرخزاد»