برچسب ها بـ ‘رقاص’

تکه های ناب 44

چهار شنبه, 13 مارس, 2019

صادق هدایت

داشتم از درد به خود می پیچیدم، همسایه ها گفتند: چقدر قشنگ قر میدهی! و سالهاست رقاص پردرد خیابانهایم.