برچسب ها بـ ‘رحلت’

سالروز میلادی دگر

دوشنبه, 21 نوامبر, 2016

باز میلادی دگربا کوله باری از گناه
کز پی ایام می گردد وزین تر دم به دم
میروم نالان و خسته در مسیر زندگی
از غریبی دل و هجران یاران،دم به دم
از چنین جان سختی و سنگین دلی در حیرتم
وقت رحلت می رسد،در غفلتم من دم به دم
ای خدای بی نیاز از حمد و شکر بنده ات
چشم عیبجویت ببند و رحمتم کن دم به دم

آمدنم بهرچه بود؟

چهار شنبه, 8 ژوئن, 2011

بی سروپا آمدم،بی سروپاتر روم

روی سپید آمدم،روی سیاه می روم

من که به خود نامدم،چاره به کارم نبود

مولد من او نمود،پس به کجا می روم؟

راه کجاست،چاره چیست؟

این همه رنگین سرا،درب کدامین زنم؟

رهگذرم در جهان،امر به ناماندن است

چونکه مرا چاره نیست،بهر چه من می دوم؟

دم زدن از امر اوست،ورنزنم می روم

چون بزنم نادمم،پس زچه رو دم زنم؟

آمدن و بودن و رحلت همگی از خداست

لیک ندانم که چرا این همه در قید بقای تنم