برچسب ها بـ ‘رباعی’

رباعی

دوشنبه, 28 ژانویه, 2013

خواستم با تو بگویم که چه در دل دارم

چون نگه چشم تو کردم همه از یادم رفت

خواستم درد دل عاشق و دیوانه خود

بازگویم،چو رسیدی غم عالم همه رفت

دو رباعی

دوشنبه, 19 نوامبر, 2012

وا فریادا ، ز عشق  وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا،دادا

ورنه من و عشق ، هر چه بادابادا

 منسوب به سلطان ابوسعید ابوالخیر

**************************

ببرید ز من ، نگار همخانگی ام

بدرید به تن ، جامه فرزانگی ام

مجنون به نصیحت دلم آمده است

بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام

منسوب به سلطان ابوسعید ابوالخیر

واگویه ها 23

سه شنبه, 11 سپتامبر, 2012

چقدر دلم برای خارجی ها می سوزد!

آخر بیچاره ها نه حافظ دارند و نه مولوی و سعدی و خیا م

دلشان که می گیرد ،کاری نمی توانند بکنند

پس بیخود نیست که به می و میخانه پناه می برنند

اما اگر بدانند ما با یک غزل عطار چگونه مست می شویم؟

یا یک رباعی خیام با ما کار صد خم می را می نماید

دیوانه می شوند و نادم

همان بهتر که نمی دانند.

دلم به حالشان می سوزد!