برچسب ها بـ ‘دکتر محمود حسابی’

تکه های ناب 39

چهار شنبه, 6 فوریه, 2019

یک عمل درست، بهتر از هزار نصیحت است.

دکتر محمود حسابی