برچسب ها بـ ‘دورنگی’

از دکتر شریعتی

دوشنبه, 13 فوریه, 2012

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود!
گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود!
گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی تمام شهر گدای تو می شود!!!

ساعتها را بگذارید بخوابند! بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست.

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی.

خدایا،به من توفیق تلاش در شکست،صبر در نومیدی،رفتن بی همراه،
جهاد بی سلاح،کار بی پاداش،فداکاری در سکوت،دین بی دنیا،عظمت بی نام،
خدمت بی نان،ایمان بی ریا،خوبی بی نمود،مناعت بی غرور،عشق بی هوس،
تنهایی در انبوه جمعیت،و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند،روزی کن.

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه.

زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و
همه گمان میکنند که من میرقصم.

نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است ،
راهم را خودم انتخاب می کنم.

دلی که ازبی کسی تنها است،هرکس رامیتواندتحمل کند.!

در دشمنی دورنگی نیست ، کاش دوستانم هم در موقع خود
چون دشمنان بی ریا بودند.

خیلی اوقات آدم از آن دسته از چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند
که در خودش وجود دارد.

 

 

 

جواب بده!

یکشنبه, 16 اکتبر, 2011

جواب سلام را با علیک بده

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت

جواب ترس را با جرات

جواب دروغ را با راستی

جواب دشمنی را با دوستی

جواب دوستی را به زیبایی

جواب توهم را به روشنی

جواب خشم را به صبوری

جواب سرد را به گرمی

جواب نامردی را با مردانگی

جواب همدلی را با رازداری

جواب پشتکار را با تشویق

جواب اعتماد را با بی ریایی

جواب بی تفاوتی را با التفات

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را بی غرور

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب لبخند را با خنده

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید

جواب گناه را با بخشش

و جواب عشق،چیست جز عشق؟

فراموش نشود!

چهار شنبه, 4 می, 2011

 

 

يادم باشد حرفي نزنم كه به كسي بر بخورد

نگاهي نكنم كه دل كسي بلرزد

 خطي ننويسم كه آزار دهد كسي را

 يادم باشد كه روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نيست

 يادم باشد جواب كين را با كمتر از مهر و جواب دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهم

 يادم باشد بايد در برابر فريادها سكوت كنم و براي سياهي ها نور بپاشم

 يادم باشد از چشمه درسِِ خروش بگيرم و از آسمان درسِ پـاك زيستن

 يادم باشد سنگ خيلي تنهاست…

 يادم باشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند

 يادم باشد براي درس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ام … نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان

 يادم باشد زندگي را دوست دارم

 يادم باشد هر گاه ارزش زندگي يادم رفت در چشمان حيوان بي زباني كه به سوي قربانگاه مي رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پي ببرم

 يادم باشد مي توان با گوش سپردن به آواز شبانه ي دوره گردی كه از سازش عشق مي بارد به اسرار عشق پي برد و زنده شد

 يادم باشد معجزه قاصدكها را باور داشته باشم

 يادم باشد گره تنهايي و دلتنگي هر كس فقط به دست دل خودش باز مي شود

يادم باشد هيچگاه لرزيدن دلم را پنهان نكنم تا تنها نمانم

 يادم باشد هيچگاه از راستي نترسم و نترسانم

 يادم باشد از بچه ها ميتوان خيلی چيزها آموخت

 يادم باشد پاکی کودکيم را از دست ندهم

 يادم باشد زمان بهترين استاد است

 يادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پيشانيم بزنم  تا بعدا با مشت بر فرقم نکوبم

 يادم باشد با کسی انقدر صميمی نشوم شايد روزی دشمنم شود

 يادم باشد با کسی دشمنی نکنم  شايد روزی دوستم شود

 يادم باشد قلب کسی را نشکنم

 يادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد

 يادم باشد پلهای پشت سرم را ويران نکنم

 يادم باشد اميد کسی را از او نگيرم شايد تنها چيزيست که دارد

 يادم باشد که عشق کيميای زندگيست

 يادم باشد كه ادمها همه ارزشمند اند و همه مي تونند مهربان و دلسوز باشند

 يادم باشد زنده ام و اشرف مخلوقات

 

در جهان تنها  يك  فضيلت وجود  دارد و آن  آگاهي  است 

و  تنها  يك  گناه و  آن  جهل  است