برچسب ها بـ ‘دلگرم’

دلگرم مشو

سه شنبه, 10 ژوئن, 2014

کتاب مقدسِ آدم برفی ها

یک آیه دارد:

” دلگرم نشو! “