برچسب ها بـ ‘دلسرد’

دوستان و ما

شنبه, 2 ژوئن, 2012

هریک از ما دوستانی داریم که دوستشان داریم و دوستمان دارند.

کم و بیش باهمیم و گاهی اوقات نسبت به یکدیگر دلخور و دلسرد،اما منتظر بهانه ای تا باز یکدیگر را بیابیم.

ناگهان می شنوی که یکی از آنها چنان بیمار شده که باید همین امروز عمل شود و تازه بعد از عمل هم چندان امیدی به زندگی اش نیست.

سراسیمه می دوی و بسویش می روی،تنها فرصت این را می یابی که سر به شانه اش بنهی،قطره اشکی بریزی و امیدش دهی،

و بعد انتظار در پشت در اتاق عمل و دعا و حسرت اوقاتی که در با او بودن از دست داده ای……..

امن یجیب المضطر اذالدعا و یکشف السوئ

من و خدا

چهار شنبه, 5 ژانویه, 2011

آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.

برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد :همه چيز ممكن است
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ …داد :من تو را دوست دارم
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد :من به تو آرامش خواهم داد
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد: رحمت من كافی است
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد: من گامهای تو را هدايت خواهم كرد
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد :تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد :آن ارزش پيدا خواهد كرد
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد :من تو را ‌بخشیده ام
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد: من روحی ترسو به تو نداده ام
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد :تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد :من به همه به يك اندازه ايمان داده ام
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد :من به تو عقل داده ام
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد :من هرگز تو را ترك نخواهم كرد