برچسب ها بـ ‘دلخور’

دوستان و ما

شنبه, 2 ژوئن, 2012

هریک از ما دوستانی داریم که دوستشان داریم و دوستمان دارند.

کم و بیش باهمیم و گاهی اوقات نسبت به یکدیگر دلخور و دلسرد،اما منتظر بهانه ای تا باز یکدیگر را بیابیم.

ناگهان می شنوی که یکی از آنها چنان بیمار شده که باید همین امروز عمل شود و تازه بعد از عمل هم چندان امیدی به زندگی اش نیست.

سراسیمه می دوی و بسویش می روی،تنها فرصت این را می یابی که سر به شانه اش بنهی،قطره اشکی بریزی و امیدش دهی،

و بعد انتظار در پشت در اتاق عمل و دعا و حسرت اوقاتی که در با او بودن از دست داده ای……..

امن یجیب المضطر اذالدعا و یکشف السوئ