برچسب ها بـ ‘دلخسته’

خدایا رهایم مکن

دوشنبه, 11 ژانویه, 2021

آهسته مي‌آيي آهسته آهسته
انگار گامت را دست زمان بسته

آهسته مي‌آيي از آن عقيق سبز
با يك جهان آواز خاموش و دلخسته،

نشكفته يعد از تو آئينه در چشمم،
پيداست عهدش را با تو نشكسته‌

گل مي‌كند خورشيد از پلك نمناكم
وقتي تو مي‌آيي در خوابم آهسته

همراه من هستي در خواب و بيداري
همراه تو هستم چون سايه پيوسته

چه عالمی دارد

چهار شنبه, 21 سپتامبر, 2011

در اندرون ترنم دل خسته

نوای ناله یاران،چه عالمی دارد

میان مردم غافل ز رنج همراهان

بسیج مهر دل خود،چه عالمی دارد

جهان،چو مهمان سرای پرغوغا

گذاشتن و بگذشتن،چه عالمی دارد

کدام جاه و کدام فر،نتیجه ای بخشید

میان مردم گمنام،چه عالمی دارد

برای کار رفیقان،دمی نیاسودن

به شادی غم ایتام،چه عالمی دارد