برچسب ها بـ ‘دزدها’

آتش بدون دود 6

سه شنبه, 20 آگوست, 2013

 

سرت را بلند کن و فریاد بکش.صدای محکم بلند،از ایمان و اعتقاد خبر می دهد.فقط ترسوها ،دزدها،دروغگوها و خائنان سرافکنده و سر به زیر هستند.مرد با چشم و دهانش یکجا حرف می زند.

*****************************

اشتباه کردن گناه نیست،بر سر اشتباه پای فشردن،جرم است.

*****************************

با قلبت احساس کن،اما با قلبت فکر نکن!بگذار کمی دیگر هم تحمل کنیم،همانطور که صدها سال تحمل کرده ایم.غذای نیم پخته از خام بدتر است،زیرا خام فریب نمی دهد،اما نیم پخته می فریبد.

افسوس…..

سه شنبه, 1 ژانویه, 2013

فانوس های ده می دانند

بیهوده روشنند

و سگان با خبرند

که بیهوده بیدارند

وقتی در روشنایی روز

دزدها به میهمانی کدخدا می روند