برچسب ها بـ ‘درستكار’

پندهاي كوروش كبير

یکشنبه, 6 فوریه, 2011

مردم اغلب بي انصاف،بي منطق و خود محورند،ولي آنان را ببخش.

اگر مهربان باشي،تو را به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم مي كنند،ولي مهربان باش.

اگر شريف و درستكار باشي،فريبت مي دهند،ولي شريف و درستكار باش.

نيكي هاي امروزت را فراموش مي كنند،ولي نيكو كار باش.

بهترين هاي خود را به دنيا ببخش،حتي اگر هيچگاه كافي نباشد.

در نهايت مي بيني كه هرآنچه هست،همواره ميان تو و يزدان پاك است و نه ميان تو و مردم.