برچسب ها بـ ‘در’

کمی بیاندیشیم 27

سه شنبه, 25 سپتامبر, 2012

 

هوس بازان کسي را که زيبا ميبينند دوست دارند… اما عاشقان کسي را که دوست دارند زيبا ميبينند

وقتي تو زندگي به يک در بزرگ رسيدي نترس و نا اميد نشو… چون اگه قرار بود در باز نشه جاش ديوار ميذاشتن

آنچه که هستي هديه خداوند است و آنچه که ميشوي هديه تو به خداوند… پس بي نظير باش

شريف ترين دلها دلي است که انديشه آزار ديگران در آن نباشد

بدبختي تنها در باغچه اي که خودت کاشته اي ميرويد

آیین جوانمردان(1)

چهار شنبه, 8 دسامبر, 2010

گویند دزدی در راهی،بسته ای یافت که در آن دری گرانبها بود و دعایی نیز همراه آن.

دزد،بسته را به صاحبش برگرداند!

او را گفتند:چرا این همه مال را از دست دادی؟

گفت:صاحب مال عقیده داشت که این دعا،مال او را حفظ خواهد نمود.من دزد مال او هستم،نه دزد عقیده اش.

اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب مال خللی می یافت،آنوقت من دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

کشف الاسرار