برچسب ها بـ ‘خیالی بخارایی’

عاشقانه ها 28

یکشنبه, 4 نوامبر, 2012

هر دل که به عشق مبتلا نیست

واقف ز شکیب حال ما نیست

از فتنه عشق سر کشیدن

در مذهب عاشقان روا نیست

رسم و ره یار،بی وفایی

زان است که عمر را وفا نیست

ماییم و نیاز اگرچه آن نیز

در حد قبول هست یا نیست

 

خیالی بخارایی