برچسب ها بـ ‘خورخه لوییس بورخس’

تکه های ناب 16

چهار شنبه, 22 آگوست, 2018

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.

خورخه لوئیس بورخس