برچسب ها بـ ‘خودزنی’

عاشقی سخت است

دوشنبه, 13 ژوئن, 2011

 

عاشقی درد است دردی سینه سوز

چون شوی عاشق نه شب داری نه روز

 

عاشقی زهر است اما خوش خوراک

میکشاند عشق، عاشق را به خاک

گر شوی عاشق ز عالم میبری

غصه ها در جمع و خلوت میخوری

 

با شقایق هم زبانی میکنی

با خشونت مهربانی میکنی !

 

در جنون عشق پر پر میشوی

در همین دنیا تو کیفر میشوی

 

سوختن آیین عشق و عاشقیست

سر بداری یک نشان از لایقیست

 

اشک، سرگرمی برای چشم توست

خودزنی کردن دوای خشم توست

 

با صفای زندگی بیگانه ای

در نگاه دیگران دیوانه ای

 

قهر دلبر بیقرارت میکند

شاکی از پروردگارت میکند

 

عاقبت آواره گردی از دیار

جان و دل میبازی اندر این قمار

 

عاشقی سخت است ، دنبالش مرو

گر توانت نیست در آتش مرو!

 

 

احسان زارع