برچسب ها بـ ‘خطاپوش’

ما توبه شکستیم!

دوشنبه, 8 دسامبر, 2014

ما توبه شکستیم
رفتیم و به میخانه نشستیم
بر موعظه زاهد و عابد ،کمر عقل شکستیم
چون باز ز بند و می و میخانه برستیم
صد عهد دگر با کرم یار خطاپوش ببستیم
باز توبه شکستیم
باز عهد ببستیم
صدبار دگر گر شود این دایره تکرار
هرگز نشود خسته خدایی که تورا خلق نموده است
تنها طلبش از تو بود خالصی دل
دوری ز ریا و دغل و حیله و تزویر
او مشتری صدق و صفای دل بنده است
ارباب کرم،چشمه بخشندگی و رحم تمام است
او رحمت عام است
او رحمت عام است

رسالت بشر چيست؟(32)

سه شنبه, 22 فوریه, 2011

حافظ

 

شمس الدین محمد متخلص به حافظ مشهورترین شاعر زبان فارسی است، شاید کمتر شاعری را بتوان در سراسر جهان سراغ کرد که مانند حافظ در طول بیش تر از شش قرن در میان هموطنانش چه خاص و چه عام به اندازه او شهرت و محبوبیت داشته باشد. حتی امروزه که پسند بسیاری از مردم و روشنفکران و ادبیان نسبت به شعر تغییر کرده است و مضامین و قالب های کهن شعر طراوت و سرزندگی خود را از دست داده اند ، باز هم ذره ای از شهرت و محبوبیت حافظ در میان مردم عادی و محققان و هنرمندان کم نشده است .

(بیشتر…)