برچسب ها بـ ‘خدایا’

تصویر نوشته 64

سه شنبه, 6 مارس, 2018

برای دردانه ام!

دوشنبه, 12 ژانویه, 2015

گلی دارم،نگهدارش خدایا
همیشه سبز و زیبا باد خدایا
میان باد و باران و بلایا
وجودش بی گزند بادا خدایا
چو بر بالین نهد زیبا سرش را
به جنت میهمانش کن خدایا
چو برخیزد ز خواب صبحگاهی
وجودش را مصفا کن خدایا

واگویه ها 60

یکشنبه, 13 جولای, 2014

ساقی کیست؟
شراب چیست؟
مستی کدام است؟
خوردنی است؟
دیدنی است؟
حس کردنی است؟
خدایا،تو مستم کن ،تا بدانم

واگویه ها 54

یکشنبه, 29 سپتامبر, 2013

ساقی کیست؟

شراب چیست؟

مستی کدام است؟

خوردنی است؟

دیدنی است؟

حس کردنی است؟

خدایا،تو مستم کن ،تا بدانم!

به کجا برم غمم را؟

شنبه, 22 دسامبر, 2012

صبح ها معمولا کمی پیاده روی دارم تا برسم به محل کارم و در این طی مسیر یکی از مشغولیات من،خواندن آگهی هایی است که بر دیوار ها نصب کرده اند.

از آگهی فروش زمین 200 متری در فومن گرفته تا حراج ها و فروش های مختلف حتی در داخل آپارتمانهای مسکونی!

اما امروز یک آگهی دیدم که تنم لرزید!نوشته بود:

پدر و مادری ،به علت فقر و تنگدستی ،بچه خود را که هنوز به دنیا نیامده است،واگذار می نمایند! شماره تلفن:………………..

خدایا،کمکشان کن تا خودشان فرزندشان را بزرگ نمایند.این حق آن ها نیست؟

واگویه ها 21

سه شنبه, 28 آگوست, 2012

 

تنها می دانم که نمی توان ایستاد

توقف یعنی مرگ

باید راه رفت

به کجا؟هنوز درنیافته ام!

همان اول هم که فهمیدم باید راه بیافتم،نمی دانستم از کدام راه و کدام سو

همیشه مقداری از راه را که رفته ام

گاه خیلی زود و گاه خیلی دیر

می فهمم که اینبار هم اشتباه رفته ام

و به بیراهه کشیده شده ام

پس باز راه عوض می کنم

خدایا کمکم نمی کنی؟!

واگویه ها 15

سه شنبه, 17 جولای, 2012

 

کجا بودی خدایا؟

آن زمان که ناروا به سخره ام گرفتند

ندیدمت،اما

باز هم به تو پناه بردم

آخر جز تو کسی را ندارم

اما خدایا

تو را دارم؟

واگویه ها(1)

سه شنبه, 10 آوریل, 2012

خدایا

چقدر تنهایی را دوست دارم

چون تا تنها می شوم

تو می آیی و مرا از تنهایی در می آوری!

خدای خوب من

آنگاه تنهایم که دیگران در اطرافم هستند

پس تنهایم مگذار