برچسب ها بـ ‘خدا’

تصویر نوشته 171

سه شنبه, 21 جولای, 2020

تصویر نوشته 164

سه شنبه, 2 ژوئن, 2020

تصویر نوشته 158

سه شنبه, 21 آوریل, 2020

تصویر نوشته 157

سه شنبه, 17 مارس, 2020

تصویر نوشته 149

سه شنبه, 14 ژانویه, 2020

تصویر نوشته 148

سه شنبه, 7 ژانویه, 2020

تصویر نوشته 140

سه شنبه, 12 نوامبر, 2019

برگرد

دوشنبه, 14 اکتبر, 2019

ای صفای این دل گمکرده راه خود به دنیا،برگرد
یادگار پاکی ایام همراهی های عصر کودکی،برگرد
تو در این راه مه آلود دائما بیراهه ها را تجربه کردی
مهربانی بهر ما آذین نموده خانه خود، سوی حق برگرد
ما از او خسته ولی او مهربان و منتظر، چشم در راه است
ای گریزان از خود و از رحمت بی حدحق،سوی خدا برگرد