برچسب ها بـ ‘خاطره ها’

تصویر نوشته 156

سه شنبه, 10 مارس, 2020

کمی بیاندیشیم(6)

سه شنبه, 1 می, 2012

زندگی یک پاداش است،نه یک مکافات

فرصتی است کوتاه تا:

بنگری،بدانی،بیابی،ببالی،بفهمی،و زیبا بیندیشی

و در نهایت در خاطره ها بمانی