برچسب ها بـ ‘حیله’

ما توبه شکستیم!

دوشنبه, 8 دسامبر, 2014

ما توبه شکستیم
رفتیم و به میخانه نشستیم
بر موعظه زاهد و عابد ،کمر عقل شکستیم
چون باز ز بند و می و میخانه برستیم
صد عهد دگر با کرم یار خطاپوش ببستیم
باز توبه شکستیم
باز عهد ببستیم
صدبار دگر گر شود این دایره تکرار
هرگز نشود خسته خدایی که تورا خلق نموده است
تنها طلبش از تو بود خالصی دل
دوری ز ریا و دغل و حیله و تزویر
او مشتری صدق و صفای دل بنده است
ارباب کرم،چشمه بخشندگی و رحم تمام است
او رحمت عام است
او رحمت عام است

من دعاتان می کنم

دوشنبه, 29 اکتبر, 2012

باز امشب مشت خود وا می کنم

عشق را در قلب خود جا می کنم

قصه این آدم پر غصه را

نقل هر جمع و به صحرا می کنم

من در این دعوا و غوغای شما

گفتگو را با تمنا می کنم

می ندانید در قمار زندگی

یکه تازی تا کجاها می کنم

هرچه باشی،خلق سخره می کند

پس چرا بیهوده دعوا می کنم؟

این جهان جای دروغ و حیله است

لیک من خوش با شما تا می کنم

گر شما پاکید و گر آلوده اید

ای عزیزان من دعاتان می کنم

 

بیگانه شو

دوشنبه, 9 جولای, 2012

 

چون می رسی بر دولتی،با خویشتن بیگانه شو

در بزم این دنیای دون،مردانه شو،مردانه شو

از مدح و تمجید کسان،وز حیله این ناکسان

هرگز مشو خام ای جوان،بیگانه شو،بیگانه شو

خاموشی فر شهان،آیا تو از یاد برده ای؟

نوبت به ما هم می رسد،آماده شو،آماده شو

در درگه جان جهان،آن خالق کون و مکان

خواهی نباشی روسیه؟دیوانه شو،دیوانه شو