برچسب ها بـ ‘حواله’

وقت آن رسیده که…… 4

شنبه, 15 جولای, 2017

از فرافکنی دست برداریم و به اصلاح خود بپردازیم.امید از هرکس و هرچه غیر از خداوند بزرگ ببریم و به درون خود سفر کنیم و آن را پالایش نماییم،و پس از آن است که می توانیم به اصلاح دیگران مشغول شویم ،در غیر اینصورت صلاحیت انجام این کار را نداریم و تنها افرادی بهانه جو و طفیلی جامعه خواهیم بود. هرچه هست در درون خود ماست. این تویی که باید تصمیم بگیری درونت را منزلگاه خدا کنی یا پناهگاه ابلیس درونت شوی.
به خدا پناه ببر و با سلاح عشق به جنگ جداییها و نفرت ها برو.
نیکی و بدی که در نهاد بشر است
شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بی چاره تر است

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

شنبه, 21 ژانویه, 2017

انگار همین دیروز بود که سال نو شروع شد و تا چشم به هم زدیم به زمستان رسیدیم و دی ماه را هم گذراندیم.
به همین سرعت عمر ما می گذرد و ما پی درپی غافلیم و امور خود را به فرداها حواله می دهیم!
به راستی مقصر اصلی این همه خسران و عقب افتادگی ها کیست؟
آیا متهم ردیف اول خودمان نیستیم؟!