برچسب ها بـ ‘حق’

تصویر نوشته 103

سه شنبه, 15 ژانویه, 2019

تصویر نوشته 55

سه شنبه, 26 دسامبر, 2017

در سوگ خانم غفاری

دوشنبه, 6 فوریه, 2017

مامان سارا تو هم رفتی ز پیش ما،خوشت باشد
الهی بودنت زین پس به نزد حق،همه آرامشت باشد
مامان سارا کشیدی رنج و درد اما کنون آسوده می خوابی
دعایت بهر دخت وآن پسرهایت،همیشه بر لبت باشد
نشسته نزد آن اسفندیار بابا در آن عرش و بدان که ما
زشادی شما سرخوش،والطاف خداوندی دمادم همرهت باشد
مامان سارا بگو آقا رییس لطفی نماید،گوشه چشمی
در این دنیا به ما بنماید و در یاد این دلدادگان باشد
به حق بسپرده ایم هردو و هر لحظه به دل گوییم
خدا با مادر و بابا سخن گوید،انیس و مهربان باشد

مقالات 35

یکشنبه, 10 ژانویه, 2016

رابطه استقلال و آزادی 3

اما در رابطه با “آزادی” به دو نکته نیز اشاره باید کرد:

اول اینکه آزادی هم مانند “حق” گرفتنی است و نه دادنی.تاریخ بشریت در همه جای دنیا ثابت نموده که هیچ گاه اصحاب “زور” و “زر” و “تزویر” از رویای سلطه بر مردم و سرنوشت ملتها به سود خود،دست برنداشته اند و همواره این در گرانبهای جوامع بشری را باید با از جان گذشتگی ها و مبارزات و تقلای زیادی به دست آورد.

دوم اینکه نگهداری “آزادی” از به دست آوردن آن مشکلتر است.مصادیق زیادی در تاریخ جوامع بشری وجود دارد که  آزادی را به سختی به دست آورده اند و به آسانی از دست داده اند.و این هم در ادامه همان رویای شوم  اصحاب زر و زور و تزویر ،رخ می دهد که آنان همیشه در پی کسب “قدرت سلطه گرانه” بر بشریت بوده و هستند و خواهند بود و این داستان تا بشریت هست،ادامه دارد.

در همین رابطه دکتر اسلامی در کتاب روزها،جلد چهارم می فرمایند:

ایرانی دارای استعداد و هوش بود،اما زمینه ابراز استعداد و افکندن هوش در مسیر درست در برابرش نبود.به نظر من یک علت آن بوده که محیط امن وجود نداشته،و به او مجال انتخاب مسیر داده نشده .علت دیگر آن بوده که دستخوش دوگانگی فکر بوده.مغزش مانند خورجینی بوده که در یک لنگه اش یک متاع و در لنگه دیگر متاع دیگری قرار داشته است.

در جایی دیگر در  “ماجرای پایان ناپذیر حافظ”،این ادیب دردمند ،چنین می نویسد که:

گویا کار دنیا از این مرحله گذشته است که نام گذاری هایی چون چپ و راست یا مذهبی و لاییک یا پارلمانی و دیکتاتوری،آن را چنانکه باید معرفی کند.حتی دموکراسی هم مفهوم عملی اطمینان بخشی ندارد.دنیا محتاج یک راه حل مجموعی است.اسم گذاری ،یک بخش را معرفی می کند و بخش دیگر را مهمل می گذارد.اگر بخواهند ، باید از الفبا، از پایه ها شروع کنند و مفاهیم را از نو معنی نمایند : عدالت،آزادی،آسایش،امنیت،شرف انسانی و…….

و خدا می داند که چقدر این برداشت ایشان از وضعیت کنونی جهان درست است!و خلاصه مدت هاست که به نظر می رسد که باید فلک را سخت شکافت و طرحی نو درانداخت.

آرزو هایم……..

یکشنبه, 15 دسامبر, 2013

خدایا
خود به خوبی می دانم که چقدر گنهکارم و روسیاه
و نیز می دانم که خود مسئول تمامی این گناهانم
چرا که تو به من نعمت اندیشیدن را دادی
که به هیچ موجود دیگری در جهان نداده ای
و همین ابزار تشخیص حق و ناحق است
اما چیزهای دیگری هم می دانم
می دانم که تو اگرچه منطق مطلقی
و بالاترین قدرتها نزد توست
و حاصل این دو ،این می شود که:
گندم از گندم بروید،جو ز جو
پس باید نزد تو جوابگوی گناهانم باشم و در این تردیدی نیست
اما معجزه هم می کنی
بخشاینده و کریم هم هستی
و بخشنده ها را هم دوست داری
پس
می بخشم تا بخشیده شوم

آتش بدون دود 9

سه شنبه, 10 دسامبر, 2013

امید را برای روزهای بد ساخته اند،چراغ را برای تاریکی.انسان اگر با مشقت و درد و مصیبت روبرو نمی شد،نه به چیزی ایمان می آورد،نه به آینده ای دل می بست،و نه از امید،سلاحی می ساخت به پایداری کوه.

****************************

اگر عاقلی،از عاشق مپرس که زیباتر از مهتاب چیست؟

اگر هنوز صاحب فرزند نشده ای،از مادر مپرس که اضطراب دائمش برای چیست؟

اگر وطنت را دوست نداری از عاشقان وطن مپرس که جنگیدن برای چیست؟

و اگر عاشق مهتابی،اگر عاشق وطنی،و اگر پسرت را برای جنگیدن فرستاده ای،دیگر پرسیدن برای چیست؟

درد های سخت و عمیقی در جهان ما وجود دارد،اما آنچه که بتواند کمر یک انسان مبارز را بشکند،وجود ندارد.

*******************************

حرفی که قدرت پشت آن نباشد حرف نیست.

حرفی که حق پشت آن نباشد،حرف نیست.

حقی که متکی به قدرت نباشد،اصلا حق نیست.

این روزها……

یکشنبه, 15 سپتامبر, 2013

این روزها کسی به خودش زحمت نمیدهد یک نفر را کشف کند……

..  زیبایی هایش را بیرون بکشد 

..  تلخی هایش را صبر کند 

..  آدم های امروز 

..  عشق های کنسروی می خواهند 

..  یک کنسرو که فقط درش را باز کنند 

 بعد یک نفر شیرین و مهربان و زیبا از داخل کنسرو بپرد بیرون…….

وهی لبخند بزند و بگوید: 

  حق با تو است!

سخنان با ارزش

شنبه, 22 اکتبر, 2011

اگر حق با شماست،به خشمگین شدن نیازی نیست.واگر حق با شما نیست،هیچ حقی برای عصبانی شدن نداری.

*********

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد،اما هر زمان که تنه زدن جماعت نادان تکانم داده باشد،شنیده ام که:مگر کوری؟!

*********

مادامی که داری زندگی تلخ دیگران را شیرین می کنی،بدان که داری زندگی می کنی.

*********

برای زنده ماندن،دو خورشید لازم است.یکی در آسمان و دیگری در قلبت!

*********

در جستجوی قلب زیبا باش و نه صورت زیبا.هر آنچه زیباست،همیشه خوب نمی ماند،اما خوب همیشه زیباست.