برچسب ها بـ ‘حضرت حق’

دین پرستی و بت پرستی 2

چهار شنبه, 29 نوامبر, 2017

گذشته از این، متوقف شدن دردین و آن را به هدف تبدیل کردن، درهای وجود انسان به سوی آفاق هستی را مسدود می کند و بهداشت روانی او را از بین می برد. به نظر می رسد که کلمهٔ «عقیده» خیلی خوب این مسأله را نشان می دهد، کلمه عقیدہ و « عقدہ» از یک ریشه اند و همان گونه که میدانیم عقدہ دراصل به معنی «گرہ» است و در روانشناسی هم به «گره های روحی» عقده گفته میشود. از اینجا می توان دریافت که شخصی که “عقیدہ” دارد ، درواقع گره های محکمی بر اندیشه و احساس خود زده و خود را از درک و دریافت واقع بینانه و همه جانبهٔ زندگی محروم کرده است. اکنون ما در پی تحلیل روان شناختی عقده های درونی اشخاص «معتقد» نیستیم و صرفا در مقام بیان این حقیقتیم که تبدیل شدن دین به هدف مانع رسیدن ادمی به حضرت حق می شود. دین تا آنجا ارزشمند است که جنبهٔ ابزار وراهکار و برنامه داشته باشد. کم نیستند کسانی که «اعتقادشان به خدا» آنها را از خدا دور کردہ و وابستگی شان به دین مانع توجه شان به حضرت حق شدہ است.
خواجوی کرمانی از حکیمانی است که بسیار نیکو به این نکته اشارہ کردہ است. به نظر او «قبله شدن دین» عین کفر است؛ یعنی تبدیل شدن دین به هدف تفاوتی با کفر ندارد:
کفر بود قبله ز دین ساختن
کعبه ز بتخانه چین ساختن
(خمسهٔ خواجوی کرمانی، روضه الانوار، ص 89