برچسب ها بـ ‘جنبش’

تصویر نوشته 135

سه شنبه, 1 اکتبر, 2019

زندگی

دوشنبه, 28 ژانویه, 2013

زندگي با همه وسعت خويش

مسلک ساکت غم خوردن نيست

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نيست

اضطراب و هوس و ديدن و ناديدن نيست

زندگي خوردن وخوابيدن نيست

زندگي جنبش وجاري شدن است

زندگي کوشش و راهي شدن است

از تماشاگه آغاز حيات

تا به جايي که خدا مي داند…

واگویه ها 13

سه شنبه, 3 جولای, 2012

همیشه به دنبال آرامش بوده ام

در جوانی با فعالیت و جنبش و دوندگی و امید

و اکنون به آرامی و لبخند و ناامید

ناامید از رسیدن به این حقیقت که:

در این دنیا آرامشی وجود ندارد

تا زنده ای باید بدوی

و دیگر اینکه :چرا دائم از ظلم دیگران به خود شکایت می کنیم؟

ظالم ترین فرد به ما،خودمان هستیم

و از چنگ این “خود” جز با مرگ ،رهایی نمی یابیم

شاید آرامش،در مرگ باشد

شاید……………!

 

از ابو علي سينا

شنبه, 29 ژانویه, 2011

·        نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد. · 

**********

       هر كه دنیا خواهد، دانش آموزد و هر كه آخرت خواهد در عمل كوشد. · 

**********

       چیزی كه دانش می آراید راستی است.

***********·  

      هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

***********·   

     نیك بخت ترین مردم كسی است كه كردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

*********** ·   

     موسیقی، صدای خداست.

**********· 

       هر كس عادت كند كه بدون دلیل هر حرفی را باور كند، از صورت انسانی خارج است.
***********

·         اگر می دانستید كه یك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را كه با غم سپری می كنید، می دانستید.

***********· 

       كسی كه به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حركت است.

***********·  

       تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ی خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

************·  

      برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند كه فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران كنند.

************·

        انسان، هر زمان از پیشامدِ آینده درباره ی خود اندیشید و از آن، بیم و هراس در خاطرش نِشاند، آن خطر، زودتر او را تعقیب می كند.