برچسب ها بـ ‘جان وودن’

تکه های ناب 122

چهار شنبه, 26 ژوئن, 2019

جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است.
جان وودن