برچسب ها بـ ‘تمجید’

نقد و تحلیل جباریت 35

یکشنبه, 26 آوریل, 2020

هيچ چيز قادر نيست روايت قدرت را به استواري و صلابت خود آن بيان كند . قدرت همانند دليل و منطق (حتي قبل از توسل به قهر وخشونتي كه در اختيار دارد ) روشن و قانع كننده است . مسألة پرطرفدار بودن قدرت از همان آغاز – صرفاً به خاطر تهديداتي كه براي مخالفانش فراهم مي آورد نيست – بلكه خود قدرت جذّابيت و فريبندگي ويژه اي دارد عدة زيادي از كساني كه قبلاً مخالف و رقيب حاكم خودكامة كنوني بوده اند ازهمان روزهاي اول به قدرت رسيدن او، به جمع ياران جديدش مي پيوندند.
با اين استدلال كه او به دليل خارق العاده بودن توانسته قدرت را به دست گيرد، پس بهتر است و به نفع ما ست كه به خدمت او درآييم . او مطمئناً واجد يكسري توانمند ي هايي است كه متأسفانه ما قبلاً آن ها را نشناخته ايم،آدمي كه توانسته به اين موفقيت مهم دست يابد هر چه بگويد مي تواند انجام دهد، بنابراين مي توانيم به وعد ه هاي او اعتماد كنيم.
بدين ترتيب “خودکامه به قدرت رسیده” شروع و آغاز خوبی دارد. اومخالفينش را سركوب كرده و با اين عمل آناني را كه نسبت به او شك وترديد دارند نيز متوحش مي سازد. بدين صورت مخالفان نه چندان جدي عقب نشيني مي كنند. ميانه روهاي بي موضع را هم خيلي سريع مي توان به طرفداري از خود وادار ساخت . از طرف ديگر رهبران مخالف حاكم خودكامه به مردم روي آورده و از آن ها مي خواهند كه مقاومت كنند . آن ها جناياتي را كه حاكم خودكامه در روزهاي اول حاكميتش انجام داده خاطرنشان مي كنند، اما در كمال حيرت متوجه خواهند شد كه فقط تعداد كمي از مردم به حرف هايشان گوش مي دهند. آن ها به اين دليل تعجب مي كنند كه ازماهيت و تأثيرات قدرت اطلاع درستي ندارند . آن ها براي بسيج مردم وتقويت مخالفت عليه حاكم خودكامه، كشتارهاي او را به مردم متذكر مي شوند و خشونت و سنگدلي حاكمان جديد را گوشزد مي كنند، اما با اين كارها بدون آن كه بدانند به نوعي حاكميت جديد را تبليغ و ترويج مي كنند.چرا كه با اين گونه افشاگري ها، مردم چنين نتيجه مي گيرند كه كوچك ترين حركتي عليه قدرتمندان و حاكمان جديد، خطرات زيادي به همراه دارد و بهتر آن خواهد بود كه به جاي مخالفت، هر چه سريع تر حاكمان جديد را ستايش و تمجيد كنند.
بدين ترتيب ترس و وحشت در تثبيت قدرت مؤثر واقع مي شود.

سی ویژگی انسان عقلانی

شنبه, 28 آوریل, 2018

1. در روز حداقل يك بار بگويد: نه!
2. كمتر از كسي تقاضايي داشته باشد و عمدتا به همت، فكر، برنامه ريزي و زحمات خود اتكا كند.
3. در موضوعاتي كه اطلاعات كلي دارد، اظهار نظر نكند.
4. دغدغه كانوني زندگي او، بهترين عملكرد در حرف هاش باشد.
5. به استقبال كسي برود كه با او تفاوت يا حتي تضاد فكري دارد.
6. بدون اجازه قبلي از كسي، سخن او را به شخص ديگري بازگو نكند.
7. زباله را به خيابان و از اتومبيل به بيرون پرت نكند.

8. با رعايت حروف اضافه و با نهايت دقت”نقل قول” کند.
9. دائما در حال تغيير و بهتر شدن باشد، به طوري كه اطرافيان تغيير را حس كنند.
10 . از اينكه ديگران را به خود و افكار خود دعوت كند، چه مستقيم چه غيرمستقيم پرهيز كند.
11 . براي محيط جنگل كه به مه، نم نم باران و رن گهاي زنده طبيعت آميخته شده،وقت بگذارد.
12 . اين ظرفيت را در خود ايجاد كند كه واكنش به ديگران را حتي تا پنج سال به تأخير اندازد.
13 . حدود 10 درصد از وقت، انرژي و تخصص خود را رايگان صرف جامعه كند.
14 . در حرفه هایي كه تخصص ندارد، مسئوليت نپذيرد.
15 . خوشبختي را با راحتي و مصر فگرايي مساوي نداند.
16 . هر دو سال يك بار، با ارزيابي كا رها و رفتارهاي خو د به اشتباهات گذشته پي برده و خود را اصلاح كند.
17 . با عبارت”من اشتباه کردم” به صلح دائمی برسد.
18 . حريم شهروندان را رعايت كند: در نظم صفوف، خود پرداز بانك، پارك كردن،نزاكت عمومي، عابر پياده، صحبت           آرام.
19 . آنقدر براي قواي فكري و روحي خود وقت گذاشته باشد تا نياز به تاييد و تمجيد ديگران در خود را در يك دوره             پنج ساله به صفر برساند.
20 . از رفتن به تئاتر به عنوان منبعي براي رشد و شكوفايي خود استفاده كند چون تئاتر قدرتمن دترين نمايش               تواناييهاي انسان هاست.
21 . در هر نوع تصميم گيري از خريد دمپايي تا مسائل جدي حرف هاي، راه هاي مختلف را مكتوب كند، مطالعه            كند، مشورت كند و با دقت 90 درصدي به نتيجه برسد.
22 . با عمل خود به ديگران نشان دهد كه تفاوت ميان هشت و هشت و يك دقيقه را مي داند.
23 . در روز حداقل از پنج نفر قدرداني كند: به خاطر نزاكت، اخلاق، دانش و خلاقيت آن ها.
24 . قبل از قضاوت كردن در مورد فردي، حداقل 10 ساعت با او تعامل فكري رودررو برقرار كند تا با جهان او آشنا            شود.
25 . ناراحت شدن از توانايي ها، ظرفيت ها و برتري هاي ديگران را در خود به تعطيلي بكشاند.
26 . اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام كنند.
27 . به موسيقي به عنوان يك منبع تمركز، آرامش و خوداكتشافي نگاه كند.
28 . حداقل 20 درصد وقت خود را صرف توسعه فردي، فكري، اخلاقي و مدني كند.
29 . در صحبت كردن، يك سوم سؤال كند و دوسوم قضاوت. بعد از پنج سال، پنج ششم سوال و يك ششم قضاوت.
30 . حداقل يك ساعت در رو ز مطالعه كند.

از دکتر محمود سریع القلم

کوچه مردها 182

چهار شنبه, 11 می, 2016

از دیگر عجایبی که در دنیای سیاست آن روزها(سال 1356) اتفاق افتاد ،این بود که به اشاره شاه نمایندگان مجلس اجازه انتقاد از همه ارکان حکومتی(به جز خاندان شاهنشاهی) را پیدا نمودند.
غوغایی به راه افتاد و مردم با تشنگی و تعجب و ناباوری مذاکرات مجلس را که مستقیما از تلویزیون پخش می شد،تماشا می کردند.
نمایندگانی که تا دیروز جز مدح و ستایش و تمجید از مقامات چیزی نمی گفتند،حالا در بدگویی و مذمت مسئولین در مجلس باهم مسابقه می گذاشتند و نوک تیز حملات متوجه “سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)” بود.
مردم می دیدند و می شنیدند و لذت می بردند اما باور نمی کردند که به یکباره و طی فقط یک شب این جان نثاران شاهنشاه اینگونه منقلب شده و علم مخالفت برافرازند!
دو تن از معروفترین چهره های مجلس در آن زمان آقایان “پزشکپور” و “بنی احمد” بودند.
آقای پزشکپور حزبی به نام “حزب پان ایرانیسم” تشکیل داده بود و با یادآوری گذشته پر افتخار ایران باستان ،همه را متهم می کرد که شکوه و عظمت ایران را در دنیا از بین برده اند و این امر باید احیا گردد که با این مسئولین و کابینه و وزرای بی عرضه و بی لیاقت چنین امری ممکن نیست.
آقای بنی احمد نیز پی در پی و هر روز طی سخنان تند و آتشین انتقادی از ساواک و شکنجه ها و ظلم های آنها انتقاد می کرد و با زندانیان سیاسی و شکنجه دیدگان ابراز همدردی می نمود و در یکی از این روزها اعلام نمود که دفتری در خانه اش باز نموده که همه کسانی که از ساواک شکایت دارند می توانند در آن دفتر طرح شکایت نموده تا ایشان به نمایندگی از مردم ایران،تک تک آن شکایت ها را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
به زودی معلوم شد که خود این آقا از ماموران ساواک است و با این حیله قصد دارند فعالین و مبارزان آن روز تظاهرات و مخالفت های عظیم اجتماعی را شناسایی کند.
این بساط خیمه شب بازی خیلی زود با بی توجهی مردم و شناخت بیشتر ماهیت این افراد توسط مردم،جمع شد و رژیم به اشکال دیگری به مقابله با موج سهمگین اعتراضات مردمی پناه برد.

فرقه ملامتیه

شنبه, 22 نوامبر, 2014

مختصری در باره ملامتیه

همه می دانند که «ریا» یعنی چه. «ریا» یعنی این که آدم دین فروشی کند و برای این که دیگران خوششان بیاید خود را دین دار نشان دهند. مثلا وقتی دیگران نگاه می کنند نمازش را بهتر بخواند یا این که وفتی می خواهد پولی کف دست بیچاره ای در خیابان بگذارد٬ حتما به جوری پول را بدهد که همه ببینند و تحسین کنند. این می شود ریا. بدیهی است که چنین کاری در اسلام و اخلاق جوامع دیگر به هیچ عنوان پذیرفته نیست. نه تنها کاری که به نیت ریا انجام شود باطل است بلکه گناه هم محسوب می شود.
«پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل‌انگاری می‌کنند، همان کسانی که ریا می‌کنند»
((سوره ماعون٬ آیه ۴-۷
از جانب دیگر مکتبی هست که پیشنهاد می کند که آدم کار خوبی جلوی دیگران انجام ندهد! یعنی آدم برای این که کارش کاملا برای خدا «خالص» باشد٬ و از ترس این که نکند کارش دارای ریا باشد ، جلوی چشم مردم رفتار درست و دینی انجام ندهد. فرقه ی ملامتیه -در حالی که در خلوت بسیار دین دار بودند- ترجیح می دادند مردم آنها را به خاطر بی دین بودن «ملامت» کنند٬ تا این که به خاطر دین دار بودن از ایشان «تمجید» کنند. حتی در مواردی نزد مردم خودشان را به گناهکار بودن جلوه می دادند٬ تا این که مردم فکر خوب در موردشان نکنند! همه این رفتارها برای این بود که «نفس» خود را هر چه بیشتر تحقیر کنند و در نیتجه از ریا و تزویر در امان بمانند.
آنها خود را از همه خلق حقیرتر می دانستند، بر هیچ کس فخر نمی فروختند و همه را احترام می کردند.ملامتیان به اجتناب از ریا چنان پایبند بودند که حتی نوشتن کتاب و تدوین احوال و اخبار مشایخ متقدم خویش را نیز ریا می دانستند. بنابراین، نوشته و اثری که نشان دهنده احوال، گفتار، اعمال و روش بزرگان و پیشروان آنان باشد، وجود ندارد.این جریان در واقع نهضتی بود علیه مقدس مآبی برخی از صوفیان که زهد را به آفت ریا آلوده بودند. تصوف که خود در ابتدا نهضتی علیه مرفهان بی درد می دانست و راه زهد و ساده زیستی و ریاضت کشی را پیش گرفته بود، به مرور دچار افراط شد، به طوری که در نیمه اول قرن سوم هجری در بغداد بازار پشمینه پوشی، زهدفروشی، اظهار کرامات، انجام خوارق عادات، جلب نظر خلق و افزودن بر جمع مریدان رونق گرفت و تصوف دچار قشری گری و ریاکاری شد. کم کم این روند بر تصوف خراسان نیز تأثیر گذاشت و به مرور در نیشابور مخالفانی پیدا شدند که خواستار بازگشت به زهد خالصانه قرون اولیه و دوری گزیدن از ظاهرسازیهای صوفیانه بودند. اینان که در نیمه دوم همین قرن به یک جریان و نهضت تبدیل شدند، ملامیه یا ملامتیه نام گرفتند . ملامتیان می خواستند تصوف را از قالب های ساختگی جدا کنند و آن را از صورت یک کارخانه کرامات سازی بیرون بیاورند.

شاید بتوان گفت تعابیری چون شراب، می، میکده، پیر مغان، مغبچه و یا ذکر کلیسا در مقابل مسجد، و راهب در مقابل واعظ و انتقاد از ریاکاری و زهدفروشی و ترجیح باده گساری بر طاعت ریایی و برخی دیگر از تعابیری که به نوعی تظاهر به اباحی گری را دربردارد، جلوه هایی از تأثیر روش ملامتی و قلندری است که در شعر فارسی رسوخ یافته است. تا جایی که برخی حافظ را به دلیل به کارگیری چنین اصطلاحات و تعبیراتی ملامتی دانسته اند.
ملامتیه یا ملامیه ، گروه بسیاری ازعارفان واهل حق راشامل می شود .پیروان حمدون قصار راملامتی می گفتند ؛ زیراطریقت ایشان ملامت بود ؛ یعنی سرزنش خلق رابرخود می پذیرفتند وخوبی ها راآشکارنمی کردند.
گروهی از ایشان به عمد کارهایی انجام می دهند تاخلق آن هارا سرزنش کنند وازاین طریق غرور و کبر را در خودمی کشند تابه وادی هلاک نیفتند.
ملامتیان جفاوجوروملامت خلق رابرخود می پسندند وعبادات وطاعت نیکی خودرا اظهارنمی کنند تامبادا درآن ریایی باشد ، ازملامت وسرزنش خلق نمی رنجند به گفته ی حافظ:
وفاکنیم وملامت کشیم وخوش باشیم که درطریقت ما کافری است رنجیدن
دررساله ی قشیریه درمورد ملامتیه چنین آمده است : ملامتیه راعقیده برآن است که اگرنیک باشند وخلق آن ها را بد بدانند ، بهترازآن است که بدباشند وخلق آن هاراخوب بدانند تاعجب وریاازآن ها دورگردد. ازاین روگفته اند:
الملامه روضه العاشقین ونزهه المحبین وراحه المشتاقین وسرورالمریدین.

عقاید واصول ملامتیه:

ملامتیه ، گروهی بودند که دراخلاص وصدق به نهایت می کوشیدند .اصرارداشتند درزندگی ورفتار فردی واجتماعی برخلاف عامه باشند .طوری رفتارمی کردند که مورد تحقیر ، تنفر واجتناب مردم واقع شوند . آن هاباتحریک کردن مردم علیه خود سعی داشتند حس بی اعتنایی به خلق وقضاوت آن ها را درخودتقویت نمایند .اگردرباطن تابع شرع بودند می خواستند مردم آن ها را تارک شرع پندارند.
ملامتیه می خواستند به عدم تقوا و ترک شرع معروف شوند تا از سیر و سلوک درونی بازنمانند و بتوانند نفس سرکش را رام کنند و به خدمت بگیرند.
به طورمثال می توان به نان خوردن بایزید بسطامی درماه رمضان برای رهایی ازعجب وغرور ناشی ازاستقبال گرم مردم اشاره کرد.
هرچه سبب می شد که خلق درباره ی آن ها حسن ظنی پیدا کنند نزد اهل ملالت مردود بود . ابوحفص درتعریض به صوفیه و زهاد به یک تن ازیاران گفته بود : نباید عبادت کردنت سبب شود که تو خویشتن را چون پروردگاری کنی وازبندگان عبادت طلب داری .
ازحمدون قصارپرسیدند : عبدکیست ؟
گفت: آن کس که عبادت کند و نخواهد که وی راعبادت کنند.

خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
شطح و طامات به بازار خرافات بریم
سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی و سجاده به طامات بریم
تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند
چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم
با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم
همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم
کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم
علم عشق تو بر بام سماوات بریم
خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا
همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم
ورنهد در ره ما خار ملامت زاهد
از گلستانش به زندان مکافات بریم
شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
فتنه می بارد از این سقف مقرنس برخیز
تا به میخانه پناه از همه آفات بریم
در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی
ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم
حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم