برچسب ها بـ ‘تكبير’

از حافظ

سه شنبه, 22 فوریه, 2011

تفسير شما از اين غزل رند شيراز چيست؟

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

 که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

  چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور این جا

ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

 چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد بدست